Under januari till december 2017 var det 177 företag (se fotnot) som gick i konkurs i Uppsala län. Under samma månader 2018 försattes 209 företag i länet i konkurs, det vill säga en ökning med 18 procent. Flest konkurser finns inom byggbranschen och detaljhandeln i länet.

– Hög konkurrens samt en ökning av antalet oseriösa bolag är två anledningar till att antalet företagskonkurser ökar i landet. Troligtvis är det samma sak som skett även i Uppsala län, men det finns bara siffror framtagna om oseriösa företag för hela riket, inte län för län, säger Richard Damberg, ekonom på kreditupplysningsföretaget UC.

De senaste två åren har andelen oseriösa företag ökat kraftigt i alla branscher, enligt UC. Det handlar om företag som startas, bedrivs och avslutas i bedrägligt syfte. Sett till hela landet har andelen sådana företag ökat från tio till 25 procent av alla bolag som försatts i konkurs.

Men de vanligaste orsakerna till konkurs är fortfarande likviditetsbrist eller hårdnande konkurrens. Och det är framförallt företag i byggbranschen samt hotell- och restaurangbranschen som fått det svårare på riksplanet under 2018.

I Uppsala län gick 30 byggbolag i konkurs under 2018. Det är dubbelt så många jämfört med 2017. Hotell- och restauranger klarade sig bättre än snittet i landet. Däremot har konkurserna inom detaljhandeln ökat något mer här än i andra branscher.

– Bakgrunden till konkurserna i restaurangbranschen kan vara överetablering. I byggbranschen kan det handla om utländsk konkurrens och att rotbidrag försvunnit. Även oseriösa företag som avslutas i bedrägligt syfte spelar in för antalet företag som går i konkurs i dessa branscher, säger Richard Damberg.

En av de största arbetsgivarna med Uppsalakoppling som gick i konkurs förra året var Gallerix.

LÄS MER HÄR: Gallerix har gått i konkurs – igen

Även i Stockholms län ökar konkurserna, men inte lika mycket som i Uppsala. Där har konkurserna ökat med 15 procent 2018 jämfört med föregående år.

Enligt kreditupplysningsföretaget Creditsafe är det första gången på fem år som konkurserna ökar i landets tre storstadsregioner samtidigt.

– Denna trend tillsammans med det faktum att det är många större bolag sett till både omsättning och flera antal anställda, gör att vi inte heller ser något tecken på att konkurserna kommer att minska i antal framöver under 2019, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe i ett pressmeddelande.

Men parallellt med att antalet konkurser ökar så går det också bättre för många svenska företag.

Enligt Richard Damberg fortsätter den positiva trenden för företag i allmänhet att vara bra och att det startas allt fler företag.

– Trenden att det startas många nya företag ligger kvar, samtidigt som konkurrensen hårdnar och det blir överetablering i vissa branscher, säger Richard Damberg.

Fotnot: I UC:s statistik ingår alla typer av konkurser. Det vill säga både aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Listan här intill består av bolagskonkurser.