Från och med maj 2018 kommer nästa besiktningsdatum inte avgöras av siffran på registreringsskylten, vilket ger den enskilde större frihet att själv välja när besiktningen ska göras.

I stället för fasta besiktningsperioder gäller:

1. Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik.

2. Andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen gjordes.

3. Därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

I och med förändringen kan det datum man tidigare fått för nästa besiktning komma att tidigareläggas. Den som gör kontrollen under övergångsperioden fram till den 20 maj får sitt nästa datum utifrån det nya systemet.

Källa: Transportstyrelsen